Zmiany w prawie budowlanym od 2021 roku – nowe domy bardziej energooszczędne

Koniec z niedocieplonymi domami ogrzewanymi tradycyjną energią i przestarzałym sprzętem. W tym artykule przybliżymy Ci najważniejsze zmiany, które wprowadziły nowe przepisy

W 2021 roku w życie weszła zmiana przepisów budowlanych zmierzająca w kierunku ulepszania produktów nowoczesnego budownictwa oraz tworzenia domów generujących zerowe zużycie energii pierwotnej. Co trzeba wiedzieć, jeszcze zanim rozpocznie się budowa domu?

Zmiany w prawie budowlanym 2021

1 stycznia 2021 roku w życie weszły zaostrzone przepisy prawa budowlanego. Wraz z nimi obowiązują nowe warunki techniczne dla wszystkich budynków, zarówno gospodarczych, jak i mieszkalnych. Nowe przepisy to trzeci etap zmian zapoczątkowanych blisko 7 lat temu. Najpierw zmieniły się one w 2014, potem w 2017 roku. Najnowsze po raz kolejny regulują normy związane z nieodnawialną energią pierwotną, współczynnikiem przenikania ciepła czy wykorzystaniem OZE. Teraz każdy inwestor zobowiązany jest do tego, by tworzyć dom energooszczędny.

Co to oznacza?

Zmiana prawa budowlanego w 2021 roku jeszcze mocniej dąży w kierunku rozwiązań energooszczędnych. Chodzi zarówno o ograniczenie zużycia energii pierwotnej w domach jednorodzinnych, jak i też ich odpowiednią termoizolację czy wykorzystywanie zielonej energii do ogrzewania, czy zasilania różnych urządzeń (fotowoltaika, pompy ciepła, rekuperacja). Projekty domów powinny skupiać się na proponowaniu rozwiązań o zerowym zużyciu. Dlatego jeśli w Twoich planach jest budowa domu, powinieneś najpierw zwrócić uwagę na to, jakie warunki techniczne powinien spełniać Twój budynek.

Zaostrzone przepisy budowlane w 2021 roku w Polsce określa norma WT2021 lub standard energetyczny WT2021. Skupiają się one na trzech głównych aspektach projektów domów:

  • Ograniczeniu ich zapotrzebowania w energię pierwotną.
  • Poprawieniu współczynnika energooszczędności przegród zewnętrznych oraz innych elementów tych budynków (m.in. dach, stropodach, okna, podłoga na gruncie).
  • Wymianie i/lub modernizacji systemów grzewczych – kotłów i pieców, a także promowanie rozwiązań wykorzystujących OZE (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła itp.).

Nowe prawo budowlane dąży do tego, by wkrótce wszystkie domy posiadały status budynków zeroenergetycznych, tzn. wykazujących zerowe zużycie energii pierwotnej. Będą one nie tylko ekologiczne, ale i samowystarczalne.

Jakie jeszcze normy należy uwzględnić, budując dom w 2021 roku? Sprawdźmy.

Wskaźnik Ep w 2021 roku dla domów energooszczędnych

Wskaźnik Ep określa nieodnawialną energię pierwotną zużywaną przez dom na ogrzewanie, oświetlenie, wentylację czy przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Chodzi o to, w jakim stopniu budynek wykorzystuje tradycyjne źródła energii (węgiel, gaz, olej opałowy, prąd itp.). Do tej pory górną wartość tego współczynnika ten obniżano dwukrotnie, w roku 2014 i 2017 roku. Nowelizacja ustawy wprowadziła jeszcze większy rygor, zgodnie z którym dla budynków mieszkalnych dopuszczalna wartość wskaźnika Ep od 1 stycznia 2021 roku wynosi:

  • jednorodzinne – max. 70 Ep (wcześniej: 95),
  • wielorodzinne – max. 65 Ep (wcześniej: 85),
  • gospodarcze – max. 70 Ep (wcześniej: 90).

Na to, by osiągnąć takie wartości, mają szansę wyłącznie właściciele budynku energooszczędnego, wykorzystującego OZE czy cieplejsze materiały budowlane. Dlatego też w procesie budowy domu obszar Twoich zainteresowań powinien rozciągać się przede wszystkim na rozwiązania oferowane w ramach nowoczesnego, proekologicznego budownictwa.

Współczynnik przenikania ciepła a projekty domów

Obok wskaźnika Ep prawo budowlane od stycznia 2021 roku wskazuje maksymalne wartości współczynnika przewodzenia ciepła (U podawane w W/m2K). Podczas gdy w przypadku ścian w 2014 roku wynosił on 0,25, 3 lata później norma spadła do poziomu 0,23. Nietrudno się domyślić, że obecne normy są jeszcze bardziej restrykcyjne, dlatego teraz maksymalny dopuszczalny limit U wynosi 0,2 W/m2K.

Ciepło wydostaje się zresztą nie tylko przez ściany zewnętrzne – ucieka przez okna, dach czy podłogę. Dlatego też norma WT2021 szczegółowo określa wartości wymagane również w przypadku tych poszczególnych elementów budynku. Nowe wytyczne w ich przypadku nakazują, by Uc(max) wynosiło odpowiednio:

  • zwykłe okna – 0,9 W/m2K
  • okna dachowe (połaciowe) – 1,1 W/m2K
  • dachy, stropodachy – 0,15 W/m2K
  • podłogi na gruncie – 0,3 W/m2K

Galeria

Zainteresowany?

Porozmawiajmy o naszej ofercie. Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.