Agroenergia 2021 - co musisz o niej wiedzieć?

Agroenergia to program przeznaczony dla rolników zainteresowanych ekologiczną produkcją energii. Obejmuje zarówno dofinansowania na powstające instalacje, jak i niskooprocentowane pożyczki. Środki mogą posłużyć między innymi na zakup i montaż systemów fotowoltaicznych oraz wiatrowych, uzupełniających je magazynów prądu, a także pomp ciepła. Celem programu jest poprawa warunków życia na wsi i wprowadzenie czystej energii do działalności rolniczej. Chcesz skorzystać z tego typu pomocy? Dowiedz się więcej na temat Agroenergii!

Agroenergia - kto może z niej skorzystać?

Aby móc starać się o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Agroenergii, należy spełnić podstawowe warunki. Program skierowany jest do osób, które:

 • Posiadają status osoby fizycznej z prawem własności lub prawem dzierżawy nieruchomości rolnych (1 ha - 300 ha) i prowadziły gospodarstwo rolne na co najmniej rok przed złożeniem wniosku.
 • Posiadają status osoby prawnej, która jest właścicielem lub dzierżawcą gruntów(1 ha - 300 ha) i przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadziła działalność rolniczą bądź działalność gospodarczą w zakresie usług rolnych.

Jak widzisz, bardzo łatwo zakwalifikować się do programu Agroenergia. Jeśli spełniasz powyższe wymagania, musisz tylko złożyć odpowiedni wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Nabór zgłoszeń rozpoczął się 1 października 2021 r. i potrwa do 30 września 2025 r. lub do wyczerpania puli środków.

 

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy! Skontaktuj się z nami już dziś!

 

Agroenergia 2022 - nowe zasady naboru

Nabór, który rozpoczął się pod koniec roku 2021, różni się nieco od poprzednich edycji Agroenergii. Kluczową zmianą jest podział programu na dwie części:

 • Część 1 dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i towarzyszących im magazynów energii.
 • Część 2 dotyczy biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych.

Aby złożyć wniosek, należy:

 1. Założyć konto w Portalu Beneficjenta, odpowiednim dla danego WFOŚiGW. To tu znajdziesz niezbędne formularze.
 2. Pobrać i wypełnić wniosek dostępny w formacie PDF. Znajdziesz go w zakładce "Agroenergia".
 3. Zweryfikować poprawność danych i wysłać wypełniony formularz przez "Skrzynkę podawczą - PDF", dostępną w Portalu Beneficjenta.
 4. Wydrukować wniosek, podpisać go i dostarczyć w wersji papierowej wraz z niezbędnymi załącznikami do odpowiedniego WFOŚiGW.

 

agroenergia

 

Warunki skorzystania z programu Agroenergia

Ubiegając się o jakąkolwiek formę dofinansowania w ramach Agroenergii, warto pamiętać także o innych istotnych zasadach:

 • Nie możesz rozpocząć planowanej instalacji przed zakwalifikowaniem się do Agroenergii. Podpisanie umowy z wykonawcą czy zakup produktów musi odbyć się dopiero po akceptacji wniosku w WFOŚiGW.
 • Musisz korzystać z dofinansowanej instalacji przez przynajmniej 3 lata od zakończenia inwestycji. Czas liczy się od przyłączenia systemu do sieci energetycznej bądź pozyskania protokołu odbioru w przypadku instalacji off-grid, pompy ciepła lub magazynu energii.
 • Nie możesz jednocześnie korzystać z innych dofinansowań na OZE. Nie zakwalifikujesz się więc do programu, jeżeli jesteś już beneficjentem Mojego Prądu lub Czystego Powietrza.
 • Musisz planować montaż nowej instalacji, a nie modernizację już istniejącej. Co więcej, system powinien służyć jedynie zaspokajaniu Twoich własnych potrzeb energetycznych.

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju inwestycji, którą planujesz. W pierwszej części - obejmującej przede wszystkim systemy fotowoltaiczne i wiatrowe - pomoc przyjmuje postać bezzwrotnej dotacji i może wynieść:

 • do 20% kosztów kwalifikowanych (ale nie więcej niż 15 tys. zł) w przypadku instalacji o mocy 10 - 30 kW,
 • do 13% wartości inwestycji (ale nie więcej niż 25 tys. zł) w przypadku instalacji o mocy 30 - 50 kW.

Warto pamiętać, że instalacje obejmujące pompy ciepła dotowane są dodatkiem w wysokości 10 tys. zł. Na magazyny energii można otrzymać natomiast dofinansowanie sięgające 20% kosztów kwalifikowanych, przy czym te nie powinny wynieść więcej niż połowa wartości samego źródła energii.

Instalacje biogazowe i wodne zostały wyodrębnione dopiero w tegorocznej edycji programu Agroenergia. Dofinansowanie w drugiej części może przyjąć postać bezzwrotnej dotacji (do 50% kosztów kwalifikowanych) lub pożyczki (do 100% kosztów kwalifikowanych). Należy jednak zauważyć, że wspomniane koszty kwalifikowane nie mogą przekroczyć:

 • 30 tys. zł/1 kW w przypadku instalacji o mocy do 150 kW,
 • 25 tys. zł/1 kW w przypadku instalacji o mocy 150 - 300 kW,
 • 20 tys. zł/1 kW w przypadku instalacji o mocy 300 - 500 kW.

Potrzebujesz więcej informacji na temat warunków udziału w programie Agroenergia? Skontaktuj się z Ekoradcami! Chętnie pomożemy Ci w procesie składania wniosków o dofinansowanie.

 

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy! Skontaktuj się z nami już dziś!

Galeria

Chcesz obniżyć koszty?

Przedstawimy Ci najlepsze rozwiązania na rynku. Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.