Ulga termomodernizacyjna – jak odliczyć panele fotowoltaiczne od podatku?

Rozważasz montaż paneli lub termoizolację swojego domu? Zastanawiasz się, skąd wziąć na to pieniądze? Znaczną część kosztów może pokryć ulga termomodernizacyjna. Budowa domu lub jego ocieplenie stają się wówczas znacznie tańsze, a oszczędności przychodzą szybciej.

Fotowoltaika – odliczenia od podatku. Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Czy fotowoltaika się opłaca? Jeszcze zanim pojawi się odpowiedź na to pytanie, wielu osobom stają przed oczami koszty, które trzeba ponieść, montując w domu panele fotowoltaiczne oraz zatrudniając do tego ekipę fachowców. Należy jednak pamiętać, że montaż paneli jest inwestycją, a więc zwraca się dopiero po pewnym okresie. 

Więcej zalet fotowoltaiki poznasz tutaj: Dlaczego warto inwestować w fotowoltaikę?

Co do wspomnianego zwrotu inwestycji, to znacząco może go przyspieszyć ulga termomodernizacyjna na nowy dom lub związana z realizacją przedsięwzięcia termoizolacyjnego. Skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej mają szansę nawet osoby, które wcześniej wzięły dotację z programu Mój Prąd. Muszą jedynie pamiętać o kilku stosunkowo prostych zasadach.

Ulga termomodernizacyjna – fotowoltaika, ocieplenie domu

Czym właściwie jest ulga termomodernizacyjna? Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 grudnia 2018 roku stanowi, że od 1 stycznia osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawy podatku dochodowego wydatki poniesione na fotowoltaikę i realizację przedsięwzięcia termoizolacyjnego. Ulga na ocieplenie domu czy odliczenie fotowoltaiki od podatku obowiązuje zarówno przy skali podatkowej 17 i 32%, a także w przypadku podatników stosujących podatek liniowy 19% i tych, którzy opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jak działa ulga termomodernizacyjna? Ustawa, która wprowadziła ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że od podstawy obliczenia podatku odlicza się poniesione wydatki na fotowoltaikę lub przedsięwzięcie termoizolacyjne. W przypadku tego drugiego mowa m.in. o:

  • zakupie materiałów budowlanych,
  • wymianie źródła ogrzewania (montażu ekologicznego pieca lub pompy ciepła),
  • usługach związanych z uruchomieniem i termoizolacją budynku (montaż, demontaż, regulacja urządzeń instalacyjnych).

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna? Odliczenie od podatku fotowoltaiki czy ulga na ocieplenie domu dotyczą podatników, którzy składają PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28 i są właścicielami lub współwłaścicielami domu – budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego lub w zabudowie:

  • bliźniaczej,
  • szeregowej, 
  • grupowej.

Ważne jest, że dofinansowanie w ramach ulgi termomodernizacyjnej dotyczy budynków przeznaczonych do celów mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość. Rozporządzenie dopuszcza wydzielenie w domu do dwóch lokali mieszkalnych lub jednego mieszkalnego i użytkowego, których całkowita powierzchnia nie może przekraczać 30% powierzchni domu. 

Warunkiem jest, aby budynek spełniał powyższe definicje najpóźniej w dniu odliczenia od podatku. Ulga przysługuje również, jeśli fotowoltaika zainstalowana została na innym budynku, ale służy on celom mieszkaniowym.

Ile można odliczyć?

Ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę lub ocieplenie domu nie może przekroczyć 53 tys. zł. Dotyczy to nie jednego, ale wszystkich przedsięwzięć realizowanych w poszczególnych budynkach, których właścicielem lub współwłaścicielem jest podatnik. Korzystniej wychodzą na tym małżeństwa, ponieważ w ich przypadku limit 53 tys. zł w ramach ulgi termomodernizacyjnej dotyczy oddzielnie każdego z małżonków.

Co dzieje się, gdy kwota odliczenia jest wyższa od rocznego dochodu? Wówczas pojawia się możliwość odliczenia takiej nadwyżki w kolejnych latach. Trzeba jednak pamiętać, że okres ten nie może wynosić więcej niż 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwsze koszty związane z inwestycją.

Przy ustalaniu kwoty wydatków liczy się kwota brutto z faktur. Ważne, by były wystawione po 1 stycznia 2019 roku (liczy się data na fakturze). Ubiegający się o dotację powinni również pamiętać, że montaż paneli fotowoltaicznych lub przedsięwzięcie termoizolacyjnemuszą zakończyć się w okresie kolejnych 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. 

Nie ma także możliwości odliczenia wydatków pochodzących z dotacji (np. Mój Prąd), ponieważ nie są to w żaden sposób koszty poniesione przez podatnika. 

Jak odliczyć panele fotowoltaiczne od podatku?

Ulgę termomodernizacyjną trzeba wykazać w załączniku do PIT-0 dołączonym do deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28 składanych w urzędzie skarbowym. W PIT-0 trzeba wpisuje się kwotę poniesionych wydatków.

Urzędy nie wymagają dołączania w rocznej deklaracji podatkowej faktur czy rachunków za panele fotowoltaiczne, ale trzeba przechowywać je przez 5 najbliższych lat. Tyle bowiem trwa okres przedawnienia liczony od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego. Oznacza to zatem, że np. faktury za 2020 przechowujemy do końca 2026 roku.

Masz pytania? Potrzebujesz porady ekspertów w zakresie fotowoltaiki czy termoizolacji? Chętnie na nie odpowiemy. Skontaktuj się z nami już teraz.

Galeria

Chcesz obniżyć koszty?

Przedstawimy Ci najlepsze rozwiązania na rynku. Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.